3 Eylül 2007 Pazartesi

Fikirler, Olaylar, Kişiler ve Beyinler

Gazete köşelerine her baktığımda nükleer donanmanın babası olarak bilinen Polonyalı yahudi bir ailenin çocuğu Amiral Hyman G. Ricover'ın O meşhur ve veciz "Büyük beyinler fikirleri , orta beyinler olayları , küçük beyinler kişileri konuşur." sözünü hatırlarım. Bu sözü sarfeden adam 1900-1986 yılları arasında yaşadı.

Yıl 2007 ve bu söz insanlık için söylenmemiş gibi davranıyor aydınlarımız(!)-ki aydın kelimesinin kendisi bile tartışmalıdır-.

Hyman G. Ricover bu cümle ile aslında kişileri ve olayları küçümseyip kişi ve olayların tamamen konuşulmasının yersiz olduğunu iddia etmiyor. Olaylar ve kişilerin konuşuluğu zamanlar da elbet olur ve de olması lazım gelir. Aksine söz kişileri veya olayları konuşmayı bir hayat tarzı haline getirmiş, bir iş edinmiş olanlara karşı söylenmiştir.

Kişilerin ve olayların konuşulması üretkenliği sağlamaz. Üretken insanlar fikirleri konuşur. Fikirlerin konuşulduğu, tartışıldığı toplumlar özgür, üretken ve ufku geniş olurlar. Fikirler insanların aslında hürriyetlerini kullandıklarının en iyi göstergesidir. Özgür bireyler düşünebilen ve düşüncelerini ifade edebilen insanlardır.
Oysa entellektüel bir izlenim yaratma gayretinde olan ve topluma yön vermeyi kendine şiar edinmiş; parselledikleri köşelerde kimi insanlar hakkındaki dedikodu ve vehimlerini bir o kadar yavan bir uslup ile hararetle tartışan yazarlarımız var.

Yazarlarımızın fikirleri tartışmasını isterken onlara köşelerinden karma felsefesinin psikolojik temellerini ve yansımalarını akademik dille anlatmalarını kastetmiyoruz. Fakat toplumun anlayacağı dilde topluma düşüncelerinizi elbette aktarabilirsiniz. Örneğin demokrasi, hoşgörü, insan hakları, adalet gibi toplumumuzun ihtiyaç ve ilgi duyduğu önemli kavramlardır. Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz.

Kişiler ve olaylar üstünde konuşup üzerinde konşulacak figürler oluşturmak kolay iştir.
Araştırmaya ve beyin zonklatmaya gerek olmadan elinizdeki hazır veri olan kişi ve olaylar hakkında hemen herkesin söylecek sözü vardır. Fakat iş değerlere, aidiyetlere, ideoljik eğilimlere geldiğinde ortalıkta pek az kişi kalır.

Ben yine çoğu köşe yazarını okurken Hyman G. Ricover'ın "Büyük beyiner fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler kişileri konuşur." sözünü hatırlayarak şu soruyu sorarım
Her olayda ve herkes hakkında söyleyecek sözü olan aydınlarımız(!) ufkumuzu açacak ve belki bizi sarsıp kendimize getirecek beyinler değil mi?

Hiç yorum yok: